Kto sa bude starať po rozvode o maloleté deti

V jednom československom filme z doby socializmu zaznelo z úst herca Vlastimila Brodského, že každé manželstvo je kompromis. To sa však netýka výchovy maloletých detí, pretože deti nemôžu a ani nesmú doplácať na rodičovské kompromisy. Ak sa rodičia detí rozvádzajú, rozvodové konanie sa aj z tohto dôvodu koná na súde, ktorý rozhodne, ako to bude so starostlivosťou o maloletých potomkov ďalej. V praxi to prebieha tak, že súd vždy preskúmava objektívne podmienky, ktoré smerujú k najlepšej forme starostlivosti o deti, a to aj vtedy, ak sa rodičia na jej podobe vopred dohodnú. Dohoda môže prebiehať dvoma spôsobmi. Po prvé sa o deti starajú striedavo obaja rodičia, a to v pravidelných časových intervaloch, napríklad po týždňoch. Každý z nich má dieťa na starosti vo svojej domácnosti a berie po tom čase na seba zodpovednosť za všetky úkony s výchovou dieťaťa súvisiace – stravovanie, ošatenie, školská dochádzka, voľný čas, spánok, hygiena atp.

emócie pred rozvodom

Po druhé sa o deti stará iba jeden z manželského páru, a ten druhý si deti k sebe berie iba na víkendy a sčasti na prázdniny a sviatky. Dohodnúť sa na starostlivosti o deti ešte pred rozvodom však nebýva jednoduché a nie každý je ochotný pristúpiť ani na jedno, ani na druhé riešenie. Vtedy sa potom tiež môže rozvodové konanie pretiahnuť na niekoľko státí, a samozrejme aj predražiť. Preto je výhodné snažiť sa o vzájomnú dohodu, spísanú v písomnej forme, ešte pred rozvodovým konaním.

rozvod manželstva

Ak práve vy alebo vaši blízki aktuálne riešia rozvod, prepadajú depresiám, hnevu, plaču a frustrácii, a spísanie dohody o majetkovom vysporiadaní a starostlivosti o deti je nad vaše či ich sily, zverte svoje problémy do rúk právnika v Banskej Bystrici. Skúsený právnik, ktorý rokuje s klientom na rovinu, je vždy vítanou pomocou, pretože obe strany manželského sporu upokojí a vysvetlí, v akej sú situácii, a načrtne možnosti, ako postupovať ďalej. Dobrý právnik vám potom môže vďaka dohode rodičov o pomeroch maloletých detí ušetriť nemalé peniaze a veľa času stráveného v súdnych sieňach.