Našli ste si nové hobby

Každý by si mal nájsť čas na svoje koníčky – alebo inak povedané hobby. Niekto sa vo voľnom čase venuje športu, vzdelávaniu alebo ručným prácam. No nájdu sa medzi nami aj niektorí ľudia s naozaj špeciálnymi koníčkami. Medzi takého zaujímavé hobby môže patriť aj zberateľstvo. Nemusí to byť iba nudné zbieranie vecí, ale môže to prerásť aj do záujmovej činnosti, ktorá spája komunity, ktoré si vymieňajú nielen dané predmety, ale spolu aj komunikujú a radia si ohľadom danej témy. Keď si povieme zberateľstvo, predstavíme si zrejme ako prvé zbieranie známok či pohľadníc. Toto ale patrilo k dobe minulej. Samozrejme aj dnes sa nájdu hodnotné zbierky, ktoré potešia nejedno oko. V dnešnej dobe modernej sa zbierajú nielen známky, servítky či umelecké diela rôznych autorov. Deti s obľubou zbierajú kartičky slávnych športovcov zo sveta futbalu či hokeja.

každý by mal mať svoje hobby

Nemenej populárny bol boom Pokemon kartičiek, ktoré doslova zaplavili priestory škôl a deti si ich vymieňali každú voľnú prestávku. Niektoré zberateľské karty majú pritom cenu niekoľkých stoviek eur. Aj zberateľstvo má svoje roviny alebo povedzme si kategórie. Rozdeľme si ich teda napríklad do kategórii detí – kartičky, náramky, odznaky – skrátka všetko čo poteší detskú dušu a naštartuje fantáziu. Ďalšou kategóriou bude bežné zberateľstvo – pohľadnice, servítky, magnetky – a všetko to čo sa nám páči a zaslúži si miesto v našom domove. A potom sú tu vyššie kategórie zberateľstva. Do tejto kategórie by sme radili predmety s vyššou obstarávacou a predajnou cenou.

hobby ktoré nielen stojí peniaze ale ich aj zarába

Toto je koníček, ktorý nám v budúcnosti dokáže priniesť nielen radosť z rôznych typov zbierok, ktoré sú často jedinečné. Ale aj možnú finančnú rezervu, ktorú predstavujú. Sem môžeme zaradiť zbierky obrazov, historických známok, platidiel ale aj mincí. Kto sa už obzeral a hľadal predaj zlatých mincí vie, že hodnoty týchto typov zbierok sú naozaj vysoké. Nemenej zaujímavá je obstarávacia cena, ktorá je často oveľa nižšia ako východisková hodnota zbierky po niekoľkých rokoch. Bavíme sa aj o hodnotách stoviek eur, ktoré za kompletné zbierky môže majiteľ získať ich predajom. Nekonečné variácie a prevedenia týchto mincí poskytujú dostatočný priestor na realizáciu pre zberateľa. Nemusí to byť pritom bohatý zberateľ. Záleží od typu mincí, ktoré si na začiatok zvolí. Cenové relácie sa pohybujú v rovinách desiatok až stoviek eur. Príbehy zberateľov sú často-krát písané aj v časovej rovine niekoľkých rokov, o to viac prestíže si môžu užiť prezentáciou svojho hobby- zberateľstva.