Oprava kanalizácie – rýchlo a bez výkopových prác

Kým v minulosti bolo pri poruchách kanalizácie potrebné riešiť ich opravu prostredníctvom výkopových prác, v súčasnosti sa to dá vyriešiť väčšinou aj bez nich. Vďaka tomu, že sa neustále rozvíjajú nové technológie aj v oblasti odpadových a kanalizačných systémov, je možné opravu kanalizácie vykonať namiesto výkopov prístrojmi, ktoré sa vložia priamo do potrubia alebo šachty. Takýmto spôsobom, bez nevyhnutnosti osobného vstupu do kanalizácie, sa dá vykonať aj jej monitoring. K tomu, aby sa mohol definovať vzniknutý problém a následne uskutočniť oprava kanalizácie je potrebné najprv monitoringom preskúmať, čo vo vnútri spôsobuje chybu.

výkopové práce

K monitoringu sa využíva malé zariadenie s kamerou, ktorá sníma vnútorné priestory. Toto zariadenie sa vloží dovnútra do kanalizácie, pričom sa ovláda na diaľku ovládačom, aby sa nasmerovalo na problematické miesto. Po identifikovaní konkrétneho problému a miesta jeho vzniku sa prechádza k voľbe spôsobu jeho riešenia.

výkop strojom

V prípade, že ide o naozaj závažné poškodenie potrubia, možno bude nevyhnutné uskutočniť aj výkop, avšak vo väčšine prípadov nie je vďaka moderným prístrojom toto potrebné urobiť. Oprava kanalizácie bez výkopov sa dá uskutočniť niekoľkými spôsobmi, a to napríklad vŕtaním pod problematickým miestom, pretlačením zeme alebo využitím špeciálneho sanačného rukávu, nástreku alebo inej inovatívnej metódy. Často sa stáva, že problém v kanalizácií nespôsobuje poškodenie potrubia, ale iba jeho upchatie. V takýchto prípadoch sa dá taktiež problém odstrániť bez nutnosti priameho vstupu dole. Využívajú sa rovnako inovatívne prístroje, ktoré dokážu potrubie prečistiť a odstrániť vzniknutý nános nečistôt tak, aby sa čo najrýchlejšie obnovila jeho priechodnosť. Mnoho kanalizačných chýb sa tým pádom dá vyriešiť veľmi jednoducho, rýchlo a bez nutnosti realizácie a komplikácie celého procesu výkopovými prácami.