Predaj spoločnosti

https://www.perthmilitarymodelling.com/newkitnews/takom.html y>

S.R.O. na predaj

Spoločnosť s ručením obmedzeným patrí medzi najčastejšie formy podnikania na Slovensku. Celkové imanie spoločnosti musí byť v minimálnej výške 5000€. Jej založenie prebieha za pomoci spoločenskej zmluvy, ktorej sú súčasťou aj niekoľkí spoločníci. Zvyčajne má takáto spoločnosť aj spoločníkov, ktorí ručia za záväzky spoločnosti do výšky svojho vkladu. Jednému spoločníkovi prináleží vklad v minimálnej výške 750€. Existuje, ale však možnosť, kde môžete byť jediným spoločníkom respektíve jediným zakladateľom len vy. Takýto typ spoločnosti sa označuje ako jedno-osobová eseročka, keďže v nej “vystupuje” len jediná osoba. V takom to prípade sa, ale už nepodpisuje spoločenská zmluva, ale zakladateľka listina. Ak patríte k skupine ľudí, ktorí neradi čakajú alebo neradi absolvujú všetky tie povinné administratívne záležitosti, ktoré by vás čakali pri samotnom založení spoločnosti.

S.R.O.

Toto riešenie bude pre vás určite viac ako vyhovujúce. Kúpa spoločnosti s ručením obmedzeným bude pre vás znamenať rýchlu možnosť, ako začať podnikať, čo v najkratšom čase, a to za ideálnych a priaznivých podmienok. Predaj je efektívny obchodný proces, kde ide o zmenu majiteľa, ktorým sa môžete stať práve vy. Hlavným predmetom predaja je už existujúca a zabehnutá spoločnosť. Oproti založeniu predstavuje kúpa už existujúcej spoločnosti časovú výhodu. Ako už bolo spomenuté založenie spoločnosti vám zaberie nejaký ten čas, a to už ani nehovoriac o tom ak sa do toho pustite sami. Po vybavený niekoľkých formalít sa stávate právoplatným majiteľom prakticky ihneď od podpisu zmluvy.

S.R.O.

Ďalšou podstatnou, ale tiež citeľnou výhodou je základné imanie, ktoré je už samozrejme splatené v plnej minimálnej výške, keďže sa jedna o fungujúcu spoločnosť. Nielen, že sa nemusíte znepokojovať o splatenie základného imania, ale taktiež nemusíte riešiť ani iné dôležité záležitosti, bez ktorých sa pri samotnom založení nezaobídete. Jedna sa napríklad o to, že spoločnosť je už registrovaná na niekoľkých úradoch či v poisťovniach, ktoré sú dôležité pre samotný chod spoločnosti. Zaregistrovaná môže byť na daňovom úrade, v zdravotnej či sociálnej poisťovni. Taktiež môže mať zriadené živnostenské oprávnenie. Ceny už založených spoločností sa pohybujú v rozmedzí okolo 800€ až do nejakých 2000€. V dnešnej dobe existujú aj novozaložené spoločnosti, ktoré sa označujú ako ready-made. Tieto novovzniknuté spoločnosti boli založené len výlučne na následný predaja, ktorý sa má uskutočniť v budúcnosti.