Všetko o energetických certifikátoch

Klikajte na odkaz energetický certifikát cena Certifikaciabudovy a budete automaticky presmerovaný na stránku, ktorá sa zaoberá nielen vystavovaním energetických certifikátov. Čo to ten energetický certifikát vlastne je a na čo je potrebný? Je povinné ho v dnešnej dobe vlastniť a aké výhody so sebou tento energetický certifikát prináša? Vezmeme to pekne po poriadku. Energetický certifikát je písomný dokument, ktorý sa skladá z dvoch častí. Tou prvou je časť písomná, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie o stavbe, v ktorej prebiehali energetické kontroly a nakoniec bolo na základe meraní a zistení vystavený energetický certifikát, ktorý obsahuje všetky potrebné informácie o energiách v tejto budove.

certifikát

Tento certifikát je písomný doklad. Druhou časťou je časť grafická, kde sú namerané hodnoty aj graficky znázornené, pre ľahšie pochopenie. Výsledkom energetického certifikátu je zaradenie budovy, stavby, príbytku do jednej z príslušných energetických tried, ktorých jednotlivé stupne vypovedajú o tom, ako dostatočne dobre dokáže daná budova uchovávať teplo a energie. Stupnica, na základe ktorej je budova priradená do niektorej z týchto tried, sú triedy písmen od A až po G, pričom A predstavuje tú najlepšiu energetickú triedu a naopak G zas tú najhoršiu, ktorá vypovedá o tom, že budova má veľmi nízke energetické hodnotenie.

certifikát

V dnešnej dobe je povinný a musia ho vlastniť všetci majitelia rodinných či bytových jednotiek. Pokiaľ majiteľ prenajíma byt, rodinný dom, stavbu či akúkoľvek inú budovu, je povinný svojim nájomníkom poskytnúť http://www.upsvar.sk/obcan-a-europska-unia/europske-sluzby-zamestnanosti-eures/ake-sluzby-mi-moze-poskytnut-eures.html%3Fpage_id%3D262532%26urad%3D240109 kópiu tohto energetického certifikátu. V súčasnosti je tento certifikát povinnou výbavou v rámci potrebných dokumentov ku všetkým možným stavbám. Tento certifikát hodnotí budovu, stavbu, obydlie na základe viacerých energií, ako je energia na ohrev vody, klimatizáciu, vykurovanie, osvetlenie a podobne.