Predaj firmy

Na našej internetovej stránke nájdete zoznam spoločností, ktoré sú určené pre vás, pre potenciálnych záujemcov, pripravené k podpísaniu kúpno-predajnej zmluvy. Takýmto jednoduchým spôsobom sa viete dostať k vlastnej spoločnosti a k naštartovaniu vlastného biznisu. Čo sa od vás požaduje a čo potrebujete urobiť, aby ste mohli rozbehnúť vaše vytúžené podnikanie? Potrebujeme od vás potrebné údaje, ktoré sa vzťahujú k spoločnosti, o ktorú máte záujem a vaše úradne overené podpisy. Celý proces je možné uskutočniť formou online prostredníctvom internetu z pohodlia vášho domova.

založenie spoločnosti formou online

Znie vám dobre a vyhovuje vám takýto spôsob, ktorý k vedie k úspešnému začiatku podnikania? Poďte do toho s nami. Stačí, keď nás oslovíte alebo vyplníte nezáväzný objednávkový formulár s označením spoločnosti, o ktorú máte záujem. Kontaktné údaje uvádzame na našej internetovej stránke. Poskytneme vám všetky nevyhnutné informácie a oboznámime vás s celým postupom, ktorý vedie k samotnému zápisu spoločnosti do obchodného registra. Po vašom súhlase, môžeme pristúpiť k uzavretiu zmluvy. V priebehu niekoľkých pracovných dní budete oboznámení o zápise spoločnosti do obchodného registra s vami požadovanými údajmi, čím sa spoločnosť dostáva do vášho vlastníctva a do vašich kompetencií. Vy si vyberáte, ako sa vaša spoločnosť bude volať, vy určujete, kde vaša spoločnosť bude mať sídlo, aký bude predmet alebo predmety podnikania či výška základného imania.

začiatok rastu, rastu vašej spoločnosti

Podmienky, ktoré sú charakteristické pre spoločnosť s ručením obmedzeným je nevyhnutné dodržať. Spoločnosť s ručením obmedzeným pozostáva z jedného až päťdesiatich spoločníkov a vzniká na základe zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. Predaj firmy platca dph sa týka spoločnosti, ktorá je zaregistrovaná na daňovom úrade ako platca dane z pridanej hodnoty. Splňte si váš sen o podnikaní, nenechajte sa odradiť alebo zastrašiť a poďte do toho s odhodlaním a dôverou vo vlastnú životnú cestu. Robte veci, ktoré vás bavia, napĺňajú a obohacujú. Venujte podnikateľským aktivitám dostatok času a užívajte si flexibilitu, ktorú so sebou podnikanie prináša.