Zrušenie spoločnosti bez likvidácie

Spoločnosť je možné zrušiť aj bez likvidácie a to tromi spôsobmi. Takáto spoločnosť musí byť účtovne čistá, bez pohľadávok a záväzkov. Čo sa týka spomínaných troch spôsobov likvidácie, ide o zlúčenie, splynutie a rozdelenie. Ak sú splnené všetky zákonom stanovené podmienky, môže sa pristúpiť k samotnému procesu zrušenia spoločnosti bez likvidácie. Každý spôsob zrušenia spoločnosti bez likvidácie sa vyznačuje istými špecifickými znakmi.

Čo sa deje s imaním spoločností pri jednotlivých spôsoboch zrušenia spoločností bez likvidácie?

Pri zrušení spoločností imanie zanikajúcich spoločností prechádza na existujúcu spoločnosť.

Pri splynutí spoločností imanie zanikajúcich spoločností prechádza na novovzniknutú spoločnosť.

Pri rozdelení spoločností imanie zanikajúcej spoločnosti prechádza na existujúce spoločnosti.

Ktorý spôsob vyhovuje vám? Ak sa neviete rozhodnúť a pátrate po ďalších informáciách, môžete sa pokojne obrátiť na nás. Sme spoločnosť, ktorá sa venuje poradenstvu v podnikaní a navyše poskytujeme množstvo služieb, ktoré sa vzťahujú aj na zakladanie či zrušenie spoločností bez likvidácie alebo s likvidáciou.

proces ukončenia spoločnosti

Zrušenie sro bez likvidácie si vyžaduje znalosť daného postupu, ktorý je potrebné vykonať presne krok za krok na základe stanovených pravidiel až do úspešného konca. V priebehu pol roka od podania žiadosti na zrušenie spoločnosti bez likvidácie, dôjde k výmazu spoločnosti z Obchodného registra. Daný deň sa považuje za deň zrušenia spoločnosti. Dĺžka trvania procesu záleží od konkrétneho prípadu, jeho náročnosti ako aj od postoja súdu k danej záležitosti.

ukončenie podnikateľskej činnosti

Ak sa chcete vyhnúť formálnym záležitostiam, nemáte čas a energiu na preštudovanie všetkých potrebných materiálov, ktoré sa vzťahujú k danej problematike, obráťte sa na nás. Tím našich špecializovaných odborníkov pre danú oblasť, uskutoční celý proces zrušenia spoločnosti za vás, s dodaním potrebných dokumentov a s prevedením všetkého, čo je potrebné a nevyhnutné. V tomto prípade z vás opadne bremeno zodpovednosti a máte istotu, že celý proces bude úspešne dotiahnutý do konca, bez toho, aby ste boli zatiahnutí do nepríjemnosti, komplikácii pri riešení jednotlivých otázok a sporov.