Moderné domy majú aj moderné fasády

Každá budova sa stavia od základov, ktoré sú pre jej stabilitu veľmi podstatné, takisto aj nosný systém, ktorý zabezpečí, že stavba udrží aj niekoľko ďalších podlaží nad sebou, no a to, aby bola stavba uzatvorená a vznikol vnútorný priestor slúži fasáda. Progresívne myslenie sa pretavuje aj do tvorby dizajnu a architektúry, projekty stavieb sa orientujú na navrhovanie diel s najvyššou kvalitou a využívaním najnovších moderných materiálov implementovaných do stavebných konštrukcií. Tradičné murované steny a priečky vrátane obvodových stien už nepatria k jedinému spôsobu výstavby, stále častejšie sa stretávame s fasádnymi systémami, ktoré sa montujú priamo na stavbe.

Mestá súčasnosti aj budúcnosti

Rýchlosť procesu výstavby budovy závisí od spôsobu akým prebieha a od použitého materiálu, pretože oveľa dlhšie bude trvať dokončenie stavby, ktorú staviame murovaním, teda takzvaným mokrým procesom, no ušetriť čas je možné konštruovaním fasády z fasádnych hliníkových systémov, napríklad MB-TT50 Lmmont. Ide dnes o veľmi žiadaný produkt výrobcu mnohých stavebných konštrukcií, spoločnosť LM-MONT. Tento konštrukčný systém v sebe spája všetky pozitívne vlastnosti, odolnosť v každom ohľade a všetkých požiadavkách, ktoré sú dôležité pre fasády, napríklad tepelnej izolácii. Konštrukcia je zostavená z priečok a stĺpov, ale môže pozostávať iba z priečok alebo iba jedného druhu profilu. Tento spôsob dokáže znížiť množstvo stavebného odpadu na minimum. K ostatným vlastnostiam patrí priepustnosť vzduchu, vodotesnosť, odolnosť proti nárazom a vlámaniam či proti zaťaženiu vetrom.

Aj rodinné domy chcú byť trendové

Konštrukčný systém MB-TT50 sa spája veľmi rýchlo a frézovanie priečok je nutné iba v minimálnej miere. Zasklenie má štandardne hrúbku 60 mm, konštrukcia obsahuje 3-stupnňové kaskádové odvodnenie, priečky udržia hmotnosť až 500kg a navrhujú sa typy, ktoré budú mať protipožiarnu odolnosť na úrovni až EI60. Využitie fasádneho systému MB-TT50 smeruje k pasívnym a nízkoenergetickým stavbám, čo dokladuje aj certifikát v Inštitúte PHI Darmstadt najvyššou triedou A.